รักษาโรคอัมพาตได้อย่างไร

            การรักษาอัมพาตนั้นวิธีการที่สำคัญ คือ ต้องรีบรักษาตั้งแต่ระยะแรกเพื่อให้เซลล์สมองถูกทำลายน้อยที่สุด มิฉะนั้นการฟื้นตัวจะกลับมาได้ยากก่อให้เกิดภาวะอัมพาตถาวรตลอดไปได้  ผู้ป่วยอัมพาตระยะแรกต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ให้การรักษาโดยยา บางรายอาจจะจำเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดและให้ยาร่วมกัน การรักษาโดยวิธีอื่น ๆ หรือรักษาทางไสยศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับผู้ป่วยและมักจะเกิดผลร้ายตามมากล่าวคือ มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และจะทำให้การฟื้นตัวไม่สามารถเป็นไปได้อีกด้วย

            ผู้ป่วยอัมพาตโดยทั่วไป  ๆ จะมีอันตรายสูงในช่วงสัปดาห์แรก กล่าวคือผู้ป่วยถึงแก่กรรม มักจะเกิดในสัปดาห์แรก ภายหลังสัปดาห์แรกผู้ป่วยจะฟื้นตัวมาตามลำดับ แต่ต้องอาศัยการรักษาทางกายภาพบำบัดและต้องป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ภาวะปอดอักเสบ ภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะการติดเชื้อที่แผลนอนทับ เป็นต้น  ส่วนการรักษาในระยะยาวจำเป็นที่จะต้องให้การรักษาเพื่อป้องกันมิให้เกิดการอัมพาตซ้ำ ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของแขนขาและร่างกายให้กลับมาสู่สภาพใกล้เคียงภาวะเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำใด้

 

การฟื้นฟูสภาพ

        การฟื้นฟูสภาพเป็นหัวใจหลักของโรคอัมพาต ซึ่งการฟื้นฟูจะทำให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยสามารถที่จะเรียนรู้และยอมรับความพิการที่เกิดขึ้น สามารถปรับตนเองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพจะก่อให้เกิดภาระอันหนักอึ้งแก่ตนเองและครอบครัว  การฟื้นฟูสภาพอาจแยกได้เป็น

            1. ระยะแรก หรือระยะเฉียบพลัน

            2. ระยะผู้ป่วยสามารถออกแรงทำกายภาพบำบัดเอง

            3. ระยะกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม

การดูแลผู้ป่วยอัมพาตในระยะยาวต้องการกำลังสำคัญ คือ ญาติ เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุด และความร่วมมือจากตัวผู้ป่วยเอง ดังนั้น ทั้งญาติหรือผู้ดูแลรวมถึงตัวผู้ป่วยควรจะทราบหลักการดูแลผู้ป่วยและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: